Bydd mwy o wybodaeth ar gael yn fuan ar ein cyfryngau cymdeithasol ac ar gwefan Croeso Caerdydd!

More information will be available soon on our social media and the Visit Cardiff website so stay tuned!

Facebook Twitter Instagram Website
Christmas Header Scene

Experience Cardiff at Christmas 2020

We are delighted to be able to bring some festive cheer to Cardiff for 2020!

Cardiff Winter Wonderland has been postponed, however in its place, and following all Covid-19 safety guidelines, along with our partners Visit Cardiff and Cardiff Castle, we are pleased to announce Cardiff at Christmas - a collection of unique experiences in a safe environment from November 12, 2020 - January 3, 2021.

For more information: www.visitcardiff.com/discover/christmas/

Profiad Nadolig Yng Nghaerdydd 2020

Rydym yn falch iawn i fedru dod a hwyl yr ŵyl i Gaerdydd ar gyfer 2020!

Mae Gŵyl y Gaeaf Caerdydd 2020 wedi'i ohirio ond yn dilyn holl ganllawiau diogelwch Covid-19, rydym yn falch o gyhoeddi, ynghyd a'n partneriaid Castell Caerdydd a Chroeso Caerdydd, 'Nadolig Yng Nghaerdydd' - cyfres o brofiadau mewn amgylchedd diogel rhwng Tachwedd 12, 2020 - Ionawr 3, 2021.

Am mwy o wybodaeth: www.croesocaerdydd.com/nadolig/